مسابقه با ماشین های قدیمی در لندن (تصاویر)

مجله مراحم: بیش از ۵۰۰ خودروی طراحی شده به شکل خودروهای اوایل قرن بیستم در هوای مه آلود شهر لندن با یکدیگر مسابقه دادند.
 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891399.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891397.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891398.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891396.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891400.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891401.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891402.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891395.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891404.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891403.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/02/4/1891394.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: