همایش شیرخوارگان حسینی (تصاویر)

همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در مصلی تهران برگزار شد.

 

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871142.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871141.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871132.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871147.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871129.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871128.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871131.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871134.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871133.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871137.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871135.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871139.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871146.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871148.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871145.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871154.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871152.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871156.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: