ساخت پیراهن بچگانه از پیراهن مردانه (عکس)

اگر این آخر سالی چشمتان به پیراهنی خورده که به دلیل کوچک شدن، یا از بین رفتن یقه و… دیگر قابل استفاده نیست، می‌توانید با صرف اندکی وقت، از آن پیراهنی بچگانه برای دختر کوچک خود تهیه کنید. تصویری که در ادامه آورده‌ایم، آن قدر گویاست که فقط با دقت در آن نیازی به هیچ توضیح اضافه نیست.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: