فیلم: چرا ما گریه می کنیم؟ سه نوع متفاوت از اشک

مجله مراحم: چشم‌ها غده‌های اشکی مخصوصی دارند که اشک تولید می‌کنند و لوله های مخصوصی به نام لوله های اشکی که اشک های تولید شده را جمع آوری کند. روزی ده اونس (نزدیک به ۲۸۳ گرم) اشک از چشم‌های ما جاری می‌شود، به عبارتی سی گالن (نزدیک به ۱۱۳ لیتر) در سال. در حقیقت اگر از نزدیک نگاه کنید، خواهید دید که او همیشه مقدار اندکی اشک می ریزد.

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: