تبلیغ جنجالی زنان عربستانی در نمایشگاه ماشین در جده! +تصاویر

جنجال استفاده از مدل زن در نمایشگاه خودرو جده | چهار نفر بازداشت شدند

پلیس عربستان سعودی چهار نفر را در ماجرای حضور زنان مدل در کنار خودروها در نمایشگاه خودرو جده بازداشت کرد.

تبلیغ جنجالی زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده! +تصاویر

 زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
 زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
 زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
 زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
 زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
 زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین
زنان عربستانی در نمایشگاه خودرو جده,زنان عربستانی در تبلیغ ماشین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: