تنبیه بدنی چند کارمند زن و مرد چینی جلوی مردم +فیلم

رئیس بانكی در چین كارمنداش را به خاطر عملكرد ضعیف در مراسمی عمومی تنبیه بدنی كرد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: