تنبیه بدنی چند کارمند زن و مرد چینی جلوی مردم +فیلم

رئیس بانکی در چین کارمنداش را به خاطر عملکرد ضعیف در مراسمی عمومی تنبیه بدنی کرد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: