کورسا، جایی که از دل کوه آب فواره میکند +تصاویر

مجله مراحم: در شهرستان چرام و در نزدیکی تنگه پیرزال رودخانه ای زیر زمینی وجود دارد که آب با حجم عظیمی از دل کوه به بیرون می جوشد.
در پی باران های شدید چند روز اخیر رودخانه زیر زمینی کورسا با حجم زیاد آب جاری شد.این رودخانه که منشا ان نا مشخص است مدت های زیادی بود که کاملا خشک شده بود اما در پی بارش های اخیر به ناگاه دوباره این رودخانه با حجم زیاد خروجی آب جاری شد.
  لازم به ذکر است که این رودخانه دارای سرچشمه مشخصی نیست و در سال های پر بارش این رودخانه جاری می شود هر چند در فاصله اندکی از آن رودخانه ای فصلی در جریان است که با توجه به اختلاف سطح بستر آنها نمی توانند یک منشا داشته باشند.
مردم محلی با شنیدن جاری شدن کورسا خود را به محل مذکور رسانده تا یکبار دیگر یکی از نشانه های رحمت خداوند را که در یک رودخانه زیر زمینی متبلور شده است با چشمان خود ببینند.
 

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

 

 

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,کورسا, یکی از شگفتی های آفرینش کورسا,شگفتی,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: