جراحی زیبایی برای تبدیل شدن به عروسک +تصاویر

جراحی زیبایی برای تبدیل شدن به عروسک و دختری که خود را تبدیل به عروسک کرد را ببینید.

جراحی زیبایی برای تبدیل شدن به عروسک

مجله مراحم:لی هی دانائه نام این دختر ۱۵ ساله است که اخیرا در شبکه های اجتماعی بسیار در موردش بحث میشود. او اخیرا عمل جراحی بر روی خود انجام داده تا شبیه به عروسک شود. بحث در شبکه های اجتماعی نیز به همین موضوع مربوطه است.

جراحی زیبایی برای تبدیل شدن به عروسک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: