نامزد عجیب شورای شهر خرم آباد +عکس

نامزد عجیب شورای شهر خرم آباد که توانست با بیشترین آرا به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شود این شخص که ولی الله رستمی نژاد نام دارد.

او فوق لیسانس زبان خارجه از دانشگاه تهران و دستفروش معروف خرم آباد است که در خیابان مطهری این شهر سالهاست که دستفروشی میکند و درس میخواند.

ولی الله رستمی نژاد بدون ستاد تبلیغاتی و فقط با یک بنر توانست نفر اول شورای شهر خرم آباد شود.

این شخص را میتوان به پدیده شورای شهر کشور انتخاب کرد کسی که به دلیل عدم توانای مالی همیشه در گوشه ای از خیابان مجبور به دستفروشی بوده است.

نامزد عجیب شورای شهر خرم آباد

نامزد عجیب شورای شهر خرم آباد

ولی الله رستمی نژاد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: