جشن عروسی ۶ دانشجو در کنار شهدای گمنام (تصاویر)

مجله مراحم: مراسم جشن ازدواج شش زوج دانشجو دانشگاه تهران یکشنبه در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه تهران برگزار شد.

 

 

جشن ازدواج شش زوج دانشجو دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران 

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران 

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران 

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه تهران

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: