درگیری زن شجاع با یک دزد شمشیر به دست +فیلم

مجله مراحم: این فایل ویدئوی زنی را در حال خرید در یک فروشگاه نشان می دهد که سارقی با در دست داشتن شمشیر به وی نزدیک شده و او را تهدید می کند که بقیه ماجرا روی می دهد.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: