شیوع بیماری “آبله” در بین گاو های مازندران

با وجود واکسیناسیون توسط اداره دامپزشکی استان مازندران بیماری “لمپی اسکین” در شرق استان مازندران شیوع پیدا کرده است.

 

مجله مراحم: بیماری “لمپی اسکین” یا آبله گاوی نام بیماری است که با ایجاد ضایعات پوستی در گاو موجب تب و بی اشتهایی، کاهش شدید تولید شیر و افت وزن دام می شود. این بیماری جزو بیماری‌های نوپدید می باشد که سال گذشته در برخی از استان‌ها گزارش و با اجرای واکسیناسیون بموقع و اقدامات پیشگیرانه از سوی سازمان دامپزشکی کشور کنترل گردید؛ گفته می‌شود این بیماری از دام به انسان منتقل نمی‌شود. 
 
در همین حال با اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون بر علیه بیماری ویروسی لمپی اسکین در گاو و گوساله، طبق گزارش واحد بهداشت و مدیریت بیماری دامی واکسیناتورهای این اداره تا کنون موفق به واکسینه نمودن تعداد ۵هزار و ۴۳۹ رأس گاو و گوساله شده اند.
 
 
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
مجله مراحم 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران
 
(تصاویر) شیوع آبله گاوی در مازندران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: