طرح‌های خلاقانه و مفهومی!

مجله مراحم: کاربری در شبکه اجتماعی و اشتراک عکس Tumblrبه نام تانگو آثار بسیار جالبی با مفاهیم چندگانه به نمایش گذاشته است. معمولا تصاویر او دارای چند بخش است که با دیدن بخش اول نمیتوان حدس زد که طراح خلاق قرار است چه بلایی سرآن طرح بیاورد.

 

طرح های طنز و مفهومی +عکسطرح های طنز و مفهومی +عکسطرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

طرح های طنز و مفهومی +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: