گریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد +تصاویر

گریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد تصاویری از پدر فلسطینی که باعث شد بسیاری از مردم جهان برای شرایط روحی او گریه کنند!

گریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد

این جنایت باز هم سرچشمه میگیرد از اسرائیل کودک کش… که با شلیک گلوله به دختربچه ۳ ساله او را از پای دراوردند و باعث شد که اینگونه پدرش دیوانه وار ضجه بزند.

گریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد,مرگ کودک فلسطینیگریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد,مرگ کودک فلسطینیگریه پدری روی جنازه فرزندش,گریه پدر عکسی که اشک همه را دراوردگریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد,مرگ کودک فلسطینیگریه پدری روی جنازه فرندش,مرد فلسطینی و جنازه دختر خردسالشگریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد,مرگ کودک فلسطینیگریه پدری روی جنازه فرزندش,گریه پدر عکسی که اشک همه را دراورد

تصاویر پدری که از مرگ فرزند خود و جنازه ای که روی دستش مانده نمیداند چیکار کند! باورش نمیشود دخترش دیگر جان ندارد و مرده است.

رسانه های غربی از انتشار آن خودداری کردند و کشورهای عربی مثل عربستان و امارات نیز آن را منتشر نکردند.

تصاویر او فقط توسط رسانه های لبنان و ایران منتشر شد تا مردم دنیا ببینند و فقط چند لحظه خود را جای این پدر بگذارند که جنازه فرزندشان که عزیزتر از جانشان است را روی دستان خود بگذارند و از ناچاری ضجه بزنند.

پدری که نمدانست با جسد فرزندش چکار کند! اعتراض و دردش را به چه کسی بگوید…

او مدام این طرفو آن طرف میرفت خبرنگاران دور و ور او را گرفته بودند و از حال زارش عکس میگرفتند.

تصاویر دردناکی که اشک همه را دراورد اما هچیکس کاری کرد.

این تصاویر را خبرگزاری های فلسطینی بازنشر کردند به منسبت سخنرانی نتانیاهو برای حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان!

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: