به صلیب کشیدن کودک روزه خوار

گروه تروریستی داعش کودکی را به بهانه روزه خواری به صلیب کشید.

روی سینه این کودک کاغذی نصب شده که بر آن نوشته شده بود: “افطار بدون عذر شرعی”.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: