کار فرهنگی و قشنگ یک راننده تاکسی در تبریز +تصاویر

مجله مراحم: یک راننده تاکسی خوش ذوق و کتاب دوست تبریزی با هزینه شخصی کتابخانه ای کوچک در خودروی خود ایجاد کرده تا از مسافرانش با غذای فرهنگی پذیرایی کند.

بعد از ظهر یک روز تابستانی اما ملایم در تبریز است، به همراه چند تن از دوستان از دفتر کار بیرون می زنم، مسیری را به رسم هر روز پیاده می رویم و در نزدیکی یکی از چهارراه ها از دوستان جدا می شوم و کنار خیابان می آیم تا سوار تاکسی شوم، این ساعت روز و در چنین مسیری گذر کمتر تاکسی به مقصد من می افتد اما تا دلت بخواهد مسافرکش های شخصی برایت بوق و ترمز می زن