دوچرخه سواری مختلط در بغداد (تصاویر)

دوچرخه سواری مختلط در بغداد به صورت همگانی برگزار شد خانواده های عراقی در این مسابقه شرکت کردند.

این همایش به مناسبت ایجاد شادابی در جامعه به دور از جنگ و تنش برگزار شد. خوشبختانه بغداد نسبت به سایر شهرهای عراق از امنیت بالایی برخوردار است و مردم این شهر رنگ امنیت را به خود دیده اند.

همچنین ببینید: دوچرخه سواری دختران در عراق + تصاویر

این همایش خانوادگی در سایه نیروهای امنیتی عراق برگزار شد و مردم شهر بغداد با خیال راحت در این همایش خانوادگی و همگانی شرکت کردند.

دوچرخه سواری مختلط در بغداد

دوچرخه سواری مختلط در بغداد

دوچرخه سواری همگانی مختلط در شهر بغداد زیر سایه نیروهای امنیتی برگزار شد

دوچرخه سواری مختلط در بغداد

دوچرخه سواری همگانی مختلط در شهر بغداد زیر سایه نیروهای امنیتی برگزار شد

دوچرخه سواری مختلط در بغداد

دوچرخه سواری همگانی مختلط در شهر بغداد زیر سایه نیروهای امنیتی برگزار شد

دوچرخه سواری مختلط در بغداد

دوچرخه سواری همگانی مختلط در شهر بغداد زیر سایه نیروهای امنیتی برگزار شد

دوچرخه سواری مختلط در بغداد

دوچرخه سواری همگانی مختلط در شهر بغداد زیر سایه نیروهای امنیتی برگزار شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: