گردباد را از نزدیک ببینید (تصاویر)

هنرمندی است که اتاق گرد باد ساخته است! این اتاق به بازدید کننده این امکان را میدهد که در وسط یک طوفان و گردباد بنشیند و دانه های سفید رنگی را که در حاله چرخش در این طوفان بزرگ هستند را ببیند و لذت ببرد.

قطعا بازدید کنندگان این اتاق تجربه ای منحصر به فدر و خاصی میکنند که در واقعیت خیلی خطرناک است.

دیدن گرد باد از نزدیک (9 عکس)http://topnop.ir/uploads/201312/tpn8360/large/W34T0niTr5.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8360/large/LfTI3KUTAL.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8360/large/bggMGmC9Ll.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8360/large/CahZ7aR1FY.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8360/large/zlWRUOCxPI.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: