داعش یک جوان افغانی را ذبح کرد (تصاویر ۱۸+)

گروه تروریستی داعش جنایت دیگری را در افغانستان مرتکب شد.

مجله مراحم: داعش یک جوان افغان را به نام «سنگر» به جرم آنچه که جاسوسی برای نیروهای خارجی خواند، ذبح کرد.

عناصر این گروه تروریستی، جوان افغان را در منطقه «غنی خیل» در استان «ننگرهار» واقع در شرق افغانستان را ملاء عام اعدام کردند.

هفته های آخر استان ننگرهار افغانستان شاهد قدرت نمایی گروه تروریستی داعش است و این گروه با هر اقدامی از جمله اعدام های علنی، به دنبال نشان قدرت خود در این منطقه افغانستان می باشد.

چند ماه پیش داعش فعالیت خود را افغانستان آغاز کرد که این اقدام با واکنش طالبان مواجه شد و عناصر این دو گروه تروریستی با هم درگیر دشدند که در این درگیری تاکنون ده ها تروریست از دو طرف به هلاکت رسیدند.

 

گروه تروریستی داعش جنایت دیگری را در افغانستان مرتکب شد.  مجله مراحم: داعش یک جوان افغان را به نام «سنگر» به جرم آنچه که جاسوسی برای نیروهای خارجی خواند، ذبح کرد.  عناصر این گروه تروریستی، جوان افغان را در منطقه «غنی خیل» در استان «ننگرهار» واقع در شرق افغانستان را ملاء عام اعدام کردند.  هفته های آخر استان ننگرهار افغانستان شاهد قدرت نمایی گروه تروریستی داعش است و این گروه با هر اقدامی از جمله اعدام های علنی، به دنبال نشان قدرت خود در این منطقه افغانستان می باشد.  چند ماه پیش داعش فعالیت خود را افغانستان آغاز کرد که این اقدام با واکنش طالبان مواجه شد و عناصر این دو گروه تروریستی با هم درگیر دشدند که در این درگیری تاکنون ده ها تروریست از دو طرف به هلاکت رسیدند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: