آغاز مسابقات رالی داکار ۲۰۱۵ (تصاویر)

مجله مراحم : مسابقات رالی داکار از روز۴ژانویه آغازشده وتا روز۱۷ژانویه ادامه خواهدداشت.شرکت کنندگان کارخودرا از شهر بوینس آیرس آرژانتین آغاز کرده اند وپس از عبوراز کشورهای بولیوی وشیلی بایدمجددا به آرژانتین برگردند.

مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: