آسمان شگفت انگیز شب های فنلاند (تصاویر)

Mikko Lagerstedt عکاسی فنلاندی است که خالق این عکس های زیباست. او با عکاسی از مناظره شگفت انگیز فنلاند زیر نور ماه و ستاره ها عکس هایی فوق العاده زیبا پدید آورده است که می توانید مشاهده کنید.

http://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/fiN3nlSOBN.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/rGG3HEkvle.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/r4JFuc4uJB.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/Sn1RMUzouQ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/MGftUt6VOG.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/cOVgSOH7Nx.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/5YshThImyC.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/6cYn2iW17Z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/o4OBdX6V6c.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/UJPRkD110j.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/UxjhCFIJFd.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/nLDTTgLGKw.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/aZKmLSCPOd.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9311/large/BKTw4kS2kK.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: