داعش با این تبلیغات مردم را گول میزند

مقایسه بین سربازی که برای “وطن” می جنگدد و سربازی که برای “خدا” می جنگد

115070_654

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: