تجاوز و کشتار دختران در یک پارتی توسط داعش + تصاویر

گروه تروریستی داعش با یورش به منزل یکی از خانواده های بانفوذ شهر موصل، تمام اعضای خانواده و ۲۴ نفر از مهمانان آنها را بعد از تجاوز قتل عام کردند. اغلب میهمان ها، همکلاسی های دختر ای¢ن خانواده بودند که در جشن فارغ التحصیلی او شرکت کرده بودند.

 تجاوز داعش به زنان عراقی , تجاوز داعش به دختران , عکس تجاوز داعش به دختران عراقی , فیلم تجاوز داعش به زنان , فیلم تجاوز  , کشتار زنان در یک مهمانی توسط داعشتجاوز داعش به زنان عراقی , تجاوز داعش به دختران , عکس تجاوز داعش به دختران عراقی , فیلم تجاوز داعش به زنان , فیلم تجاوز  , کشتار زنان در یک مهمانی توسط داعشتجاوز داعش به زنان عراقی , تجاوز داعش به دختران , عکس تجاوز داعش به دختران عراقی , فیلم تجاوز داعش به زنان , فیلم تجاوز  , کشتار زنان در یک مهمانی توسط داعش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: