روزه نگرفتن بدون عذر شرعی را چجوری باید جبران کرد؟

download

 

راه جبران “روزه نگرفتن عمدی” در ماه رمضان چیست؟

 

برای آن چند روزی که عمدا و با توجه به مسئله و بدون عذر شرعی روزه نگرفته و یا باطل کرده اید علاوه بر قضا برای هر روز کفاره نیز واجب است.

 

 کفاره عبارت از گرفتن ۶۰ روز روزه برای هر روز که باید ۳۱ روز آن پی در پی باشد (بقیه آنها را می توانید با فاصله بگیرید) و یا طعام دادن به ۶۰ فقیر برای هر روز است که مقدار ۷۵۰ گرم طعام ( یعنی نان آرد برنج گوشت و ماننداینها) از هر کدام که بدهید اشکال ندارد , قیمت را از بازار محل سکونتتان سوال نمایید ملاک قیمت سالی است که می خواهید کفاره را پرداخت کنید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: