روز مردگان در مکزیک را ببینید (تصاویر)

پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان!!

به گزارش مجله مراحم به نقل از ایندیپندنت، روز مردگان در مکزیک یک جشن ملی است که برای بزرگداشت اعضای از دست رفته خانواده و دوستان برگزار می‌شود. این جشن به مدت سه روز ادامه دارد و همهٔ بانک‌ها و سازمان‌ها تعطیل هستند. افراد به زیارت قبر دوستان و خانواده می‌روند و روی آن را با گل و شمع تزئین کرده و با خواندن دعا یاد آنها را زنده می‌کنند.

تصاویر جشن روز مردگان در مکزیک

 
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
 
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
 
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان

تصاویر جشن روز مردگان در مکزیک

جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
 
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان

تصاویر جشن روز مردگان در مکزیک  

 
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان
جشن روز مردگان در مکزیک,روز مردگان در مکزیک,پایکوبی مکزیکی ها برای مردگان

تصاویر جشن روز مردگان در مکزیک

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: