خودکشی مردی با خوردن جوهر نمک +عکس

مجله مراحم: آثار خودکشی با اسید کلریدریک یا جوهر نمک در یک جوان پس از مرگ.شاید بتوان وحشتناکترین مدل از خودکشی را خودکشی با خوردن اسید نامید.هم چنانکه در تصویر مشاهده میکنید ،معده سوراخ شده و بقیه ارگانها از شدت تخریب اسید، نکروز و سیاه شده اند.

 

خودکشی مردی با خوردن جوهر نمک +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: