مرگ پرنده‌های مهاجر در آب‌های آلوده اراک +تصاویر

جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک

تالاب میقان اراک که در چند روز گذشته به علت شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان شاهد مرگ پرنده‌ها مخصوصا غازهای مهاجر بود، به همت دوستداران طبیعت و محیط زیست استان مرکزی در چندین نوبت پایش و پاکسازی شد و در هر نوبت حدود ۱۰۰ لاشه پرنده جمع آوری شد.

 تلف شدن پرنده ها در دریاچه الوده اراک

جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک

تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک

جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک جمع آوری پرندگان تلف شده تالاب میقان اراک,تلف شدن پرنده ها در درباچه الوده اراک,مرگ پرنده های مهاجر در اراک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: