تصمیم گیری یک در زمان هیجان زدگی

مجله مراحم: تحقیقات روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌ زده می‌شود، (چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و یا محبت افراطی و … ) عقل و خِرد او «به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند» ! ! !

یعنی اگر ما ۱۸۰ درجه IQ (ضریب هوشی) داشته باشیم و جزو نوابغ باشیم، وقتی هیجان‌زده شویم، ضریب هوشی‌ مان به ۶۰ می‌رسد (نُرمالِ ضریب هوشی، ۱۰۰ است)، یعنی مثل یک آدم عقب‌مانده تصمیم می‌گیریم !

خونسردی، آرامش و متانت و تصمیم نگرفتن در لحظه های خشم و عصبانیت و یا عشق زیاد (!) ، راهِ درست زندگی کردن و موفق و خوشبخت شدن است.

 

تصمیم گیری یک در زمان هیجان زدگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: