مخدوش کردن بنرهای حسن روحانی +تصاویر

مخدوش کردن بنرهای حسن روحانی

بعد از دومین مناظره تلویزیونی بین نامزدهای ریاست جمهوری عده ای از افراد ناشناس بنرهای تبلیغاتی حسن روحانی را مخدوش و تخریب کردند.

جالب اینجاست که این اتفاقات دقیقاٌ همزمان در همه شهرهای کشور رخ داده است!

ستاد حسن روحانی در رابطه با این اقدام شکایت کرده است.

گویا افراد وابسته به ستاد نامزدهای رقیب در پی صحبت های صریح و بی پرده حسن روحانی عصبی شده و با حرکت غیر اخلاقی اقدام به مخدوش کردن بنر های تبلیغاتی وی نموده اند.

خبرگزاری ایلنا نوشت: بعد از مناظره روز گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بنرهای تبلیغاتی حسن روحانی در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور شب گذشته مورد تخریب قرار گرفت.

مخدوش کردن بنرهای حسن روحانی

 
مخدوش کردن بنرهای حسن روحانی  

تخریب بنر های تبلیغاتی حسن روحانی

مخدوش کردن بنرهای حسن روحانی  

پاره کردن  بنرهای تبلیغاتی حسن روحانی

مخدوش کردن بنرهای حسن روحانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: