انکار قاتل آتنا اصلانی به تجاوز و قتل آتنا + عکس جدید در زندان

انکار قاتل آتنا اصلانی به تجاوز و قتل آتنا و عکس جدید قاتل آتنا اصلانی در زندان و جزئیات اعترافات قاتل آتنا اصلانی را در ادامه بخوانید .

اسماعیل ، قاتل آتنا اصلانی ، دختر ۷ ساله پارس آبادی را در زندان مشاهده میکنید که وی در ادامه بازجویی های
خود تمام حرف ها و اعترافات خود را منکر شده و هیچ کدام را قبول نکرده است .

انکار قاتل آتنا اصلانی به تجاوز و قتل آتنا

در اخبار جدیدی که در قبال پرونده قاتل آتنا اصلانی ، دختر ۷ ساله پارس آبادی آمده ، وی اعترافات خود مبنی بر تجاوز و چگونگی
قتل آتنا را منکر شده و اظهار داشته که تحت فشار آن اعترافات را کرده و هیچ کدام از این حرف ها را قبول ندارم .

وی در سخنان جدیدش اظهار داشته که من دستم را در دهانش گزاشتم و تعادلش به هم خورد از پله ها سقوط کرد .

اسماعیل رنگرز حتی صحنه قتل و دزدیدن آتنا اصلانی را نیز بازساری کرده بود و به آن اعتراف کرده بود ،
اما به تازگی در سخنان خود همه این اعترافات را منکر شده و گفته مرا تحت فشار قرار داده و به روز وادارم کردند تا به قتل اعتراف کنم .

قاتل آتنا حتی جواب پزشکی قانونی مبنی بر صحت وقوع تجاوز به دختر پارس آبادی را نیز منکر شده
و گفته است من انسانم و خودم دختر دارم و هیچ تجاوزی انجام ندادم

و گفته که من هیچ تجاوزی انجام ندادم و تمامی سخنان و اعترافاتش را رد کرده است .

قاتل آتنا دختر ۷ ساله پارس آبادی

انکار قاتل آتنا اصلانی به تجاوز

انکار قاتل آتنا اصلانی به تجاوز و قتل آتنا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: