دندانپزشکی آن هم در کنار خیابان !+عکس

سوریندر سینک، مردی ۶۷ ساله در شهر لودیهانا، در ایالت پنجاب هندوستان است که بمدت ۴۰ سال است که در گوشه خیابان دندان درد مردم را برطرف کرده و برای آنها دندان می سازد.

وی می گوید که تا دهه قبل روزی ۱۵ مشتری داشته اما با گذشت زمان دیگر تنها ۳ یا ۴ نفر در روز به وی مراجعه می کنند.
وی معتقد است که تمامی مردم حتی فقیرترین فقیرها نیز حق داشتن دندان های مصنوعی را دارند و به همین دلیل با قیمت های بسیار کم (در حدود ۱ یا دو پوند انگلیس برای هر دندان) برای آنها دندان مصنوعی می سازد.

وی این حرفه را از پدر خود و بصورت تجربی یاد گرفته و امیدوار است تا این کار او بتواند خدمتی هرچند کوچک به قشر فقیر کشورش هندوستان باشد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: