ترفندهای جالب در طراحی اسکناس دلار +عکس

عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 1 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

همان طور که میدونید در طراحی های دلار خیلی ترفند ها و ابتکارات به کار رفته

یکی از این ابتکارات اینه که با تا کردن دلار میتونید چهره خندون را به ناراحت تبدیل کنید.

 

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 3 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 2 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 5 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 7 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

راز های مخفی در طراحی دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 4 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 6 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

راز های مخفی در طراحی دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 8 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

www.rahafun.com tarfand jaleb dolar amrica 9 عکسهای نکته های جالب در طراحی چهر در دلار

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: