نماد ها و مجسمه های متفاوت در شهر

مجله مراحم: در این گزارش نگاهی داریم به عجیب ترین نماها، مجسمه ها و بناهایی که در وسط میادین شهرهای مختلف جهان ایجاد شده یا قبل از ایجاد میادین وجود داشته است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874915.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874909.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874914.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874916.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874907.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874917.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874912.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874913.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874911.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874905.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874906.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/19/4/1874910.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: