نا امیدی یعنی خودکشی…

تعدادي موش رو دانشمندان داخل يك استخر اب انداختند
تمامي موشها فقط ١٧دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند!!!
دوباره دانشمندان با اينكه ميدانستند موش بيش از ١٧دقيقه زنده نمي مانند تعداد ديگري موش رو به داخل
همان استخر انداختند و با علم ١٧دقيقه تا مرگ موشها
تمامي موشها رو قبل از ١٧ دقيقه از اب جمع كردند وتمامي انها زنده ماندند!!!!
موشها پس از مدتي تنفس و استراحت دوباره به اب انداخته شدند !!!!!
حدس ميزنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟ ؟؟؟
٢٦ساعت طول كشيد تا انها مردند
انها به اين اميد كه دوباره دستي خواهد امد و نجات پيدا ميكنند ،٢٦ساعت تمام طاقت اوردند !!!!!!
اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است!!!!
تمامي عاشقان كه به هم نرسيدن
تمامي مغازه داران و كاسباني كه ورشكست شدند
تمامي مريضاني كه شفا پيدا نكردند
تمامي تلاشهايي كه به ثمر ننشست
همه و همه از فقدان اميد بوده !!!!!!!
هميشه به فرداي بهتر اميدوار باش
هميشه به رحمت خداوند اميدوار باش!!

ناامیدی یعنی خودکشی…  یعنی :
ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕر ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷد..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕر، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ نمیکند
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩد..
یکی دیگه به خودش نمیرسد…
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪهد..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد…!
یکی محبت نمی کند …!
یکی دیگر محبت نميپذيرد …!
و…..
اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند…!

پائولو كوئيلو

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: