کشف کوزه های پر از سکه طلا در مسیر دامغان به کیاسر +عکس

کشف کوزه های پر از سکه طلا

کشف کوزه های پر از سکه طلا در مسیر دامغان به کیاسر را مشاهده میکنید پیدا شدن کوزه های طلا در زیر زمین و پیدا کردن کوزه های پر از سکه طلا توسط ماموران اداره گاز را ببینید.

مجله مراحم: کارگران شهرداری در حال کندن زمین برای نصب لوله ها گاز بودند تا روستاهای اطراف را گاز رسانی کنند که با صحنه عجیبی رو به شدند!

آنها کوزه های پر از سکه های طلا پیدا کردند که متعلق به هزاران سال پیش بوده است.

پیدا شدن کوزه های پر از سه های طلا

کشف کوزه های پر از سکه طلاکشف کوزه های پر از سکه طلا,کشف خمره های طلا از زیر زمین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: