کشف گنج قارون توسط مرد مصری + تصاویر گنج قارون

کشف گنج قارون توسط مرد مصری و تصاویر گنج قارون که کشف شده است.

کشف گنج قارون توسط مرد مصری و جزئیات پیدا شدن گنج قارون را در مجله مراحم بخوانید .

گنج قارون همیشه به عنوان یک ضرب المثل بکار برده شده و به کسی که ثروت بی حدی داشته باشد می گویند گنج قارون دارد .

حال یک مرد مصری در شهر المنوفیه گنجی در زیر زمین پیدا کرده که به گنج قارون معروف است .

این گنج یکی از بزرگترین گنج های تاریخ است که توسط مرد مصری کشف شده است .
این مرد با ادعای اینکه چون گنج موجود را پیدا کرده پس صاحب این گنج هست . 

تصاویر گنج قارون کشف شده

 کشف گنج قارون توسط مرد مصری

کشف گنج قارون توسط مرد مصری

کشف گنج قارون توسط مرد مصری

کلیپی از مرد مصری پخش شده که وی ادعا میکند که یک زمین ۴ هکتاری پر از گنج پیدا کرده که
شامل جواهرات و مجسمه های گران قیمت و قدیمی و آثار و ثروت فرعون می باشد.
این مرد مصری می گوید به حدی مقدار این ثروت زیاد است که میتواند کل کشور مصر را یک جا بخرد .
مردی که گنج را پیدا کرده شرایطی را به دولت مصر پیشنهاد کرده و گفته در قبال دادن آدرس محل گنج ،
دولت باید بعد از استخراج ۱۰ درصد از کل گنج و جواهرات درخواستی که میخواهم را در اختیارم قرار دهد .

وی گفت این خبر راست است و اگر گنجی در کار نبود من غرامت به دولت مصر می پردازم .

کشف گنج قارون در مصر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: