کشف جسد زن جوان پشت شمشادها در بزرگراه باکری +عکس

کشف جسد زن جوان پشت شمشادها در بزرگراه باکری و جزئیات به قتل رسیدن زن جوان در بزرگراه شهید باکری و پیدا شدن جسد وی را در ادامه بخوانید.

محاکمه مردی که زن جوانی را با حیله و نیرنگ به پشت شمشادها کشانده و وی را به قتل رسانده بود در حال بررسی و رسیدگی است .

کشف جسد زن جوان

کشف جسد زن جوان پشت شمشادها

جسد یک زن در پشت شمشادهای بزرگراه شهید باکری پیدا شد در حالی که چندین ضربه چاقو در بدنش به چشم میخورد.

جسد زن در پشت شمشادها رها شده و هیچ گونه سرقتی از وی نشده بود و مشخص بود که فقط قاتل قصد انتقام داشته است .

پس از پبگیری درباره علت وقوع قتل ، تیم جنایی عامل قتل را دستگیر میکنند.

متهم به قتل در اعترافاتش عنوان کرده است که چند وقتی بود با این زن آشنا شده بودم .

علت قتل

وی با شوهرش اختلاف شدیدی داشت و من هم وی را فریب داده و ادعا کردم که رمال چیره دستی را میشناسم که میتواند کمکش کند

به بهانه رمال چند بار از وی پول گرفتم تا مشکلش را با شوهرش را حل کنم .

اما این زن اصرار داشت که خود رمال را ببیند که من هم چون از اصرارهای مکررش خسته شده بودم وی را با چاقو به قتل رساندم.

متهم اظهار داشت : چون ترسبده بودم جسدش را در مشت شمشادهای بلند بزرگراه رها کردم .

محاکمه این مرد قاتل به جرم قتل عمد آغاز شده تا به مکافات عمل خود برسد .

کشف جسد زن جوان پشت شمشادها در بزرگراه باکری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: