سگی که شاگرد مکانیک است +تصاویر

مجله مراحم: در یکی از تعمیرگاه های روسیه سگ پاکوتاهی به مکانیک در تعمیر اتومبیل ها کمک می کند! این دستیار کوچک با پوشیدن لباس سفارشی که ابزارها را در خود جا می دهد، خود را سریع به تعمیرکار می رساند و واقع بهترین دوستی ست که او نیاز دارد!

سگی که دستیار مکانیک شده!

سگی که دستیار مکانیک شده!

سگی که دستیار مکانیک شده!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: