سگی که مثل انسان راه میرود +تصاویر

که که نام این خانم زیبا و خوشگل چینی است که هر روز صاحبش را در پیاده رویهمراهی میکند. چیزی که باعث جلب توجه مردم میشود راه رفتن اوست. او تمام مسیر را روی دو پایش راه میرود.این باعث میشود لبخند بر لب هر رهگذری بنشیند.

که که دو پا (8 عکس)http://topnop.ir/uploads/201312/tpn8403/large/Y1NAcgydmd.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8403/large/yRDVqS2i3w.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8403/large/EjgLWUs0YD.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8403/large/V5WJ02M470.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8403/large/az0wCaORP0.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8403/large/YIbu1Y0FtA.jpgکه که دو پا (8 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: