کمک های مردمی به قوهای مهمان! (تصاویر)

با ورود قوهای مهاجر به تالاب سرخرود و فرا رسیدن سرمای هوا تغذیه قوهای این تالاب با کمکهای مردمی آغاز شد.

مجله مراحمhttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/21/858461_875.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/21/858457_715.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/21/858458_504.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/21/858455_894.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/21/858460_413.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/21/858456_912.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: