رقابت های دراگون قهرمانی دختران کشور (تصاویر)

مجله مراحم: رقابت های دراگون قهرمانی بانوان کشور صبح جمعه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863482.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863502.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863489.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863487.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863492.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863486.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863485.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863484.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863481.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863490.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863499.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863493.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863497.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863501.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/09/4/1863494.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: