مسابقه عجیب گردن کشی !

مجله مراحم: در این مسابقه عجیب شرکت کنندگان دو به دو مقابل یکدیگر قرار گرفته و سعی می کنند تا با طنابی که به دو رگردنشان آویزان است طرف مقابل را تا خط معلومی کشیده و برنده رقابت شوند.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: