خشک شدن یک شاهین بر اثر برق گرفتگی

برق گرفتگی شاهین باعث خشک شدن آن شد

برخورد یک شاهین با شبکه برق فشارقوی در شهرستان نطنز منجر به کشته شدنش شد.

خشک شدن یک شاهین بر اثر برق گرفتگی

شاهین خشک شده,پرنده خشک شده,پرنده برق گرفته,برق گرفتگی پرنده
شاهین خشک شده,پرنده خشک شده,پرنده برق گرفته,برق گرفتگی پرنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: