عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید را در ادامه ببینید.

محمدرضا پهلوی یکی از پادشاهانی بود که توجه ویژه ای به مهمانی و ضیافت برای کشورهای بزرگ داشت او هزینه های زیادی برای مهمانی و دعوت از سران کشورهای مختلف صرف میکرد.

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

محمدرضا پهلوی سعی میکرد تا با دعوت کردن از مقامات
کشورهای خارجی و صرف هزینه های زیاد برای خوش گذرانی
آنها روابط خود را با انها تقویت کند برای همین منظور هر چند
ماه یک بار تعدادی از مقامات کشورهای مختلف را به تهران دعوت میکرد.

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

۵۴ سال پیش محمدرضا شاه از ملکه هندوستان دعوت
کرد به ایران بیاید و چند روزی را در شهرهای ایران به تفریح بپردازد.

خانم جولیانا ملکه هندوستان به تهران امد و به دعوت محمدرضاشاه به شیراز رفتند.

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

با یک هواپیمای اختصاصی وارد مرودشت استان فارس
شدند و ملکه هند را به دیدن تخت جمشید دعوت کرد.

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

پز دادن محمدرضا شاه به تخت جمشید

هر یک از سران کشورهای خارجی که به ایران سفر
میکرد محمدرضا پهلوی فوراً از او دعوت میکرد که به تخت جشید
بروند و از آنجا دیدن کنند چرا که او علاقه بسیار زیادی به
تخت جمشید داشت و با افتخار آنها را به مقامات خارجی نشان میداد.
پهلوی با پز دادن به این بناهای تاریخی درباره انها صحبت میکرد.

محمدرضا پهلوی در تخت جمشید

عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

در جریان سفر خاندان سلطنتی هلند به ایران که به دعوت رسمی محمدرضاپهلوی و همسرش انجام گرفت در کنار حضور در ضیافت ها و مراسم های ویژه برنامه سفر و بازدید از آثار تاریخی اصفهان و شیراز نیز گنجانده شده بود.

در آخرین روزهای پاییزی سال ۱۳۴۲ خاندان سلطنتی هلند شامل ملکه جولیانا، پرنس برنارد و شاهزاده بئاتریکس برای سفری چند روزه از سوی شاه ایران دعوت شدند.

محمدرضا پهلوی در تخت جمشید

برنامه اقامت خاندان سلطنتی در ایران شامل مهمانی و ضیافت های مجلل در کاخ سلطنتی بازدید از اماکن تاریخی و موزه های تهران و البته سفر به شیراز و اصفهان و بازدید از مناطق زلزله زده بوئین زهرا می شد.

“جی وی وورف” عکاس هلندی در تمام طول سفر همراه خاندان سلطنتی حضور داشت و از لحظه ورود این هیات به تهران تا پرواز به شیراز و اصفهان و گردش در اماکن تاریخی و باستانی شیراز و اصفهان را عکاسی کرد.

عکس های محمدرضا پهلوی در تخت جمشیدعکس های محمدرضا پهلوی در تخت‌ جمشید عکس های محمدرضا پهلوی در تخت‌ جمشیدعکس های محمدرضا پهلوی در تخت‌ جمشید عکس های محمدرضا پهلوی در تخت‌ جمشیدعکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشیدعکس های استقبال شاه ملکه هندوستان عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشیدملکه هندوستان در تخت جمشید عکس های محمدرضا شاه و ملکه هند در تخت‌ جمشید

source of  the article

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: