شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)

شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)

(Sadie Whiteloks) عکاس سرشناس حیات وحش تصاویری دیدنی از لحظه شکار یک ماهی توسط عقاب را از دریاچه‌ای که پر از تمساح است را شکار کرده. این دریاچه در پارک ملی کروگر در کشور آفریقا جنوبی است.

 

شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)

 
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)
شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)

شکار کردن عقاب در دریاچه پر از تمساح (تصاویر)

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: