خسارات زلزله در بجنورد را ببینید

خسارات زلزله در بجنورد را در ادامه مجله مراحم مشاهده نمایید. دیشب زلزله ۵.۷ ریشتری بجنورد را لرزاند و باعث مرگ ۳ نفر و مصدوم شدن ۴۰۰ نفر گردید و هزاران نفر را در خیابانها آواره کرد.

خسارات زلزله در بجنورد

زلزله ۵/۷ ريشتري در ساعت ۲۲ و سي دقيقه در استان خراسان شمالي باعث خساراتي به ساختمان ها، قطع برق در بخش هايي از شهر بجنورد، وضعيت آنتن دهي ضعيف تلفن همراه شده است. مجروحين اين زلزله در حال انتقال به مراکز درماني هستند.

مردم به خاطر احتمال پس لرزه هاي احتمالي شب را در بيرون از ساختمان ها سپري مي کنند.

تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد

 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
 تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد 
خسارات زلزله در بجنورد
  تصاویری از خسارات و تلفات زلزله در بجنورد
حال و روز مردم بجنورد پس از زلزله

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: