میوه ها را انبار کردند تا نزدیک عید چندبرابر بفروشند (تصاویر)

مجله مراحم: امسال در باغات مازندران بیش از یک میلیون و سیصد هزار تن مرکبات برداشت شده و برای عید ذخیره‌سازی می‌شود

ذخیره‌سازی میوه عید ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: