خوردن آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی‌ +تصاویر

خوردن آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی‌ و تصاویر خوردن آت تناسلی ببر توسط چینی ها را ببینید.

خوردن آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی‌

در سنت چینی ها کارهایی عجیب و غریب صورت میگیرد یکی از از نمونه های
خوردن آلت تناسلی ببر است که معتقدند قوای جنسی و شهوت انسان
را افزایش میدهد و به همین منظور هر روز تعداد زیادی از ببرها به خاطر این اعتقاد اشتباه کشته میشوند.

خوردن آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی‌

خوردن آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی‌

بعد از ممنوع شدن شکار حیوانات کمیاب در چین تعداد قاچاقچیان این کار بسیار زیاد شده است و روزانه ببرهای زیادی را شکار کرده و زنده زنده آلت تناسلی انها را بریده و برای فروش به بازار میرسانند.

رسانه های چینی برای از بین بریدن این فرهنگ و اعتقاد اشتباه تبلیغات زیادی
میکنند و بارها اعلام کرده اند که چنین پدیده ای امکان ندارد و آلت تناسلی ببر
نمیتواند تاثیری بر روی قوای جنسی انسان بگذارد ولی با این وجود باز کشتار
ببرها ادامه دارد و پلیس برای شکاریچان این حیوان ۱۳ سال زندان را تعیین کرده اند.

کشتار ببرها برای خوردن آلت تناسلی انها

خوردن آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی‌

علاوه بر آلت تناسلی بلکه گوشت ببر نیز در چین طرفداران زیادی دارد و معتقدند که گوشت ببر انسان را شجاع و قوی میکند.

در مراکز فروش گوشت در چین حتما به صورت پنهانی گوشت ببر و شیر هم به فروش میرسد که قیمت آن از سایر گوشتها بیشتر است.

خواص آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی

خوردن آلت تناسلی ببر برای تقویت قوای جنسی‌

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: