بازتاب تصویر (تصاویر)

مجله مراحم: عکس های بازتاب به سختی گرفته می شوند چونکه نیازمند دقت عکاس به چشم اندازی متفاوت از حالت نرمال هستند.به جای عکس گرفتن از یک منظره زیبایی که مشاهده میکنید،باید دید خود را به طور چشم گیری برای گرفتن عکس بازتاب تغییر دهید و حتی ممکن است مجبور به وارونه شدن شوید!
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: