آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها +تصاویر

آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها را در ادامه مجله مراحم ببینید. در این مطلب نقاط حساس کف پا که با اعضای بدن در ارتباط است را به شما توضیح خواهیم داد که چگونه با ماژساژ این نقاط درد ها و بیماری ها را درمان کنید.

آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها

 
روي پا نقاطي وجود دارد که در واقع بازتاب اندام هاي داخلي بدنمان هستند و مي توانيم با فشار دادن و ماساژ دادن آن قسمت ها هميشه تني سالم داشته باشيم.

ماساژ درمانی با کف پا

ماساژ دادن پا به طور کلي و نه فقط نقاط خاصي از آن مفيد است. هر چند وقت يکبار پاها را بکشيد، گرم کنيد، پا برهنه در اتاق راه برويد ،انگشت ها را بکشيد و پاها را با آب گرم بشوئيد.

پا را با حرکات آرام و ملايم مالش بدهيد و نقاط فعال را ? الي ? ثانيه فشار دهيد. از انگشت ها به سمت پاشنه پا برويد. هنگام ماساژ پاها را بکشيد، ضربه بزنيد، نيشگون بگيريد و بماليد.

 
آموزش ماساژ کف پا براي درمان بيماري ها
آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها
 
 
هنگام ماساژ بعضي نقاط حساس تر هستند. يعني اندام هايي که به اين نقاط مربوط مي شوند زياد هم خوب نيستند. اين قسمت ها را بايد کامل ماساژ بدهيد.

قسمت هاي دردناک را بايد به صورت متناوب و با انگشت شست فشار دهيد. اين کار نبايد بيشتر از يک دقيقه طول بکشد. اگر درست انجام داده باشيد در همين يک دقيقه درد کاهش پيدا مي کند.

موارد منع مصرف در ماساژ پا: تب، لخته شدن خون، تشديد بيماري هاي مزمن، زخم ها و خراش هاي عميق روي پا.

اصلي ترين نقاط روي پاها

هر دو پاي چپ و راست به ? نقطه تقسيم مي شوند که با چهار خط همانند تصوير زير شمنطقه بندي مي شود.

منطقه اول

اين نقاط روي هر دو پا يکسان و مسئول اندام هاي متقارن مثل چشم ها هستند که هم در قسمت چپ بدن وجود دارند و هم در قسمت راست بدن.

آموزش ماساژ کف پا براي درمان بيماري ها
آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها
 

مجله مراحم

 

منطقه دوم

در اين منطقه نقاط پاي چپ و راست کمي متفاوت هستند. منطقه بازتاب قلب روي پاي چپ زماني ماساژ داده مي شود که احساس هيجان و استرس داشته باشيد.

آموزش ماساژ کف پا براي درمان بيماري ها
آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها
 

مجله مراحم

 

منطقه سوم

در اين منطقه نيز هدف نقاطي که روي پاي چپ و راست قرار گرفته اند متفاوت است.

آموزش ماساژ کف پا براي درمان بيماري ها
آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها
 

مجله مراحم

 

منطقه چهارم

هدف و موقعيت نقاط قرار گرفته شده در اين منطقه براي پاي چپ و راست يکسان است.

آموزش ماساژ کف پا براي درمان بيماري ها
آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها
 

مجله مراحم

 

منطقه پنجم

هدف و موقعيت نقاط قرار گرفته شده در آخرين منطقه نيز براي پاي چپ و راست يکسان است.

آموزش ماساژ کف پا براي درمان بيماري ها
آموزش ماساژ کف پا برای درمان بیماری ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: